top of page

הנורמטיבי לכאורה - החיים כטריגר

סיפורו של רוני גבריאל על ההתמודדות הנפשית בחייו.

כתובת האירוע:

שלוחת ארנונה מינהל קהילתי תלפ"ז

ישראל אלדד 11

ירושלים

צרו קשר:

0508121114

הנורמטיבי לכאורה - החיים כטריגר

הנורמטיבי לכאורה - החיים כטריגר
bottom of page