top of page

עמיתים בקהילה

קבוצות משולבות

מודל ייחודי אשר מייצר מפגש בין-אישי משמעותי בין אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית לבין אנשים מהקהילה דרך יצירה משותפת.

Conference Seating

פברואר יוצא מן הכלל

אירועים לקהל הרחב, אשר מטרתם העלאת מודעות לתחום בריאות הנפש ולכוחה של הקהילה לתמוך בתהליכי החלמה נפשית, שינוי עמדות כלפי אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית והגברת הקהילתיות.

Flower

קמפיין המעליות

מיצג אשר מציג על דלת המעלית מתמודד נפש אשר על מצחו רשומה האבחנה שלו שמייצגת את הסטיגמה והמטען שעימו הוא נדרש להתמודד.

עמיתים מארחים

עמיתים מארחים הנה פלטפורמה דיגיטלית מטעם תוכניות עמיתים של החברה למתנ"סים הארצית. אחת לחודש מתקיים מפגש העוסק בתכנים משמעותיים בתחום בריאות הנפש והקהילה.

bottom of page