top of page

הקבוצות המשולבות של עמיתים לבוגרים

מודל ייחודי היוצר מפגש בין-אישי משמעותי ומעצים בין אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית לבין אנשים מהקהילה דרך יצירה משותפת ודיאלוג.

קשר בין אישי מתמשך

שינוי עמדות  וסטיגמה 

חוויה ויצירה משותפת

דיאלוג על בריאות הנפש  

תיאטרון פסיק בירושלים

תיאטרון פסיק בירושלים

 אומנות משולבת בפרדס חנה

אומנות משולבת בפרדס חנה

תיאטרון חולון

תיאטרון חולון

קבוצת תיאטרון משולבת בסמינר הקיבוצים

קבוצת תיאטרון משולבת בסמינר הקיבוצים

רדיו אדומדיה במעלה אדומים

רדיו אדומדיה במעלה אדומים

לכתוב בנשימה עמוקה בחולון

לכתוב בנשימה עמוקה בחולון

המיית הנפש כתיבה יוצרת חדרה

המיית הנפש כתיבה יוצרת חדרה

מקום אחר בנימינה

מקום אחר בנימינה

סינמה נפש באופקים

סינמה נפש באופקים

חומר רוח ומה שביניהם בהרצליה

חומר רוח ומה שביניהם בהרצליה

קבוצת תיאטרון בגודמן באר שבע

קבוצת תיאטרון בגודמן באר שבע

מאכלים מבית סבתא בקלנסווה

מאכלים מבית סבתא בקלנסווה

קורס ״מי מפחד ממחלות נפש״ תל אביב

קורס ״מי מפחד ממחלות נפש״ תל אביב

פזמון הנפש רמת השרון

פזמון הנפש רמת השרון

bottom of page