top of page
image_edited.jpg
תכניות עמיתים
החלמה נפשית בעזרת הקהילה

החלמה ממחלה נפשית היא אפשרית. היא תוכל להתרחש כאשר גם האדם וגם הקהילה יהיו שותפים לתהליך ההתמודדות הנפשית. אנחנו בתכניות "עמיתים" מאמינים שלכל אדם יש זכות לחולל שינוי בחייו ויכולת לחולל שינוי בחייו של אדם אחר. בהתאם לכך, תוכניות "עמיתים" פועלות לפיתוח קשרים בין האדם לבין הקהילה, וכך מאפשרות לכל אדם להרגיש משמעות, מחויבות ושייכות לקהילה.

תוכנית "עמיתים" נולדה בשנת 2001, כשותפות בין משרד הבריאות והחברה למתנ"סים, בעקבות העברת "חוק שיקום נכי נפש בקהילה" (התש"ס, 2000). בתחילת דרכנו, פעלנו בחמישה מרכזים קהילתיים בלבד; כיום, אנו מפעילים שלוש תוכניות בפריסה ארצית, נותנים שירות לאלפי מתמודדי ומתמודדות נפש ומעלים את המודעות לנושא בריאות הנפש והפחתת הסטיגמה ליצירת חברה מכילה ושוויונית יותר לכולם.

שלוש התכניות שלנו הן:

מי אנחנו

bottom of page