top of page

עמיתים לזכויות

מתמודדים מנגישים זכויות בבריאות הנפש
YeshAvira_226.jpg

לאדם עם מגבלה נפשית יש זכויות רבות, שנועדו לאפשר לו חיים מלאים ושלמים בתוך הקהילה.
לא פעם, מימוש זכויות אלו הוא תהליך מורכב שכרוך במחסומים אישיים וחברתיים רבים.
תכנית "עמיתים לזכויות" היא תכנית ייחודית, חדשנית ומערכתית, שנועדה לחולל שינוי בנושא מיצוי הזכויות בתחום בריאות הנפש. התכנית פועלת עם מתמודדים, בני משפחה, אנשי מקצוע והקהל הרחב.
התכנית מסייעת למתמודדים ולבני משפחתם במימוש הזכויות המגיעות להם וכן מסייעת לאנשי מקצוע ולנותני שירותים לתת שירות נגיש ושוויוני.

ייחודיות התכנית - מתמודדים מובילים את ההסברה
הייחודיות של "עמיתים לזכויות" טמונה בכך, שמי שמוביל את ההרצאות והמפגשים הם מרצים ומרצות (עמיתים ועמיתות לזכויות) המתמודדים בעצמם עם מגבלה נפשית ומשלבים ידע מקצועי עם ידע מניסיון אישי.
הם מסייעים למתמודדים ולבני משפחתם להכיר את המערכת ולהתגבר על הקשיים האישיים והמערכתיים הכרוכים בתהליכים של מיצוי זכויותיהם.
בנוסף לכך, היכרותם של העמיתים לזכויות עם הקשיים ממקור ראשון מאפשרת להם לחשוף גם קהל מקצועי לצרכים הייחודיים של אוכלוסיית המתמודדים עם מגבלה נפשית ולספק כלים מעשיים להנגשת השירות.

סדרת מפגשים בנושא מיצוי זכויות
סדרת מפגשים המשלבים ידע מקצועי עם ידע מניסיון אישי בנושאים של מימוש זכויות, וכן כלים מעשיים למימוש זכויות ולתלונות במקרה הצורך.
הם מיועדים למתמודדים, לבני משפחותיהם, לאנשי מקצוע וכן לקהל הרחב.

המפגשים הם ללא תשלום, מתקיימים בכל הארץ וכוללים את התכנים הבאים:
- סיפור אישי - מסע בשבילי ההחלמה והזכויות.
- טיפול נפשי בקהילה - הרפורמה בבריאות הנפש.
- סל שיקום.
- איפה הרמפה שלנו - נגישות בבריאות הנפש.
- מפגש אישיים או בקבוצות קטנות למימוש זכויות אישיות.

סדרת מפגשים בנושא בריאות הנפש ושירות נגיש
'עמיתים לזכויות' מציעה סדנאות תהליכיות והרצאות חד פעמיות שמיועדות לקהל מקצועי של נותני שירות ומטרתן בחינת עמדות ותפיסות הקשורות לבריאות הנפש, הכרות מעמיקה עם מאפייניה של המגבלה הנפשית ומתן כלים לשירות נגיש ומותאם.
הקהלים שלנו מגוונים וביניהם: עובדי המוסד לביטוח לאומי, צוותים רפואיים בבתי חולים, בקופות חולים ובמסגרות רפואיות אחרות בקהילה, עובדי משרדי ממשלה, מתנדבים בער"ן, סטודנטים ועובדי האקדמיה, ועוד.

המפגשים מתקיימים בכל הארץ וכוללים את התכנים הבאים:
- פעילות חווייתית ושיח על עמדות ותפיסות בבריאות הנפש.
- סיפור אישי של מתמודד.
- דוגמאות ייחודיות הקשורות להנגשת השירות.

- מתן כלים וסימולציות למפגש של נותני שירות עם מתמודדים.

ניתן להזמין גם סדנאות המונחות במשותף על ידי אנשי מקצוע מתחום הטיפול והשיקום ומסבירנים של "עמיתים לזכויות".

מנהלת תכנית עמיתים לזכויות           

נגה שטיימן                               noga@matnasim.org.il

מנהלת אזור מרכז

נעמה דרור                             Naamad@matnasim.org.il

מנהל אזור ירושלים ודרום                   

יוסי תירם                                  yossitir@matnasim.org.il

מנהלת אזור חיפה והעמקים

טליה שטורבל                            taliashtrubel@gmail.com

מנהלת אזור צפון

אמירה קאסם                            amirak.hl@matnasim.org.il

הרצאות
bottom of page