top of page

עמיתים לבוגרים

צוות עמיתים בכנס מוחאים כפיים

החלמה באמצעות הקהילה

התכנית מיועדת לאנשים מעל גיל 18 המתמודדים עם מגבלה נפשית, בעלי 40% נכות ומעלה, הזכאים לסל שיקום מטעם משרד הבריאות, ומעוניינים לעסוק בפעילויות פנאי וקהילה כחלק מתהליך ההחלמה.  

למי התכנית מתאימה?

מטרתנו ליצור קשרים בין האדם לקהילתו באמצעות השתלבות בפעילויות פנאי, חברה והתנדבות הפתוחות לקהל הרחב. אנו מסייעים למשתתפים שלנו להגשים את עצמם, ליהנות מתחביבים, להכיר אנשים ולהרגיש משמעותיים, מחויבים ושייכים בקהילה שבה הם חיים. בנוסף, חשוב לנו ליצור חברה מכילה ונגישה למתמודדי נפש ולכן אנו פועלים לצמצום סטיגמות ומתן מידע על תחום בריאות הנפש בקיום סדנאות, אירועים וקבוצות.

מה אנחנו עושים?

אנו בעמיתים לבוגרים פועלים לקידום תהליכי החלמה של אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית באמצעות השתייכות לקהילה. התכנית שלנו הינה שיתוף פעולה של החברה למתנ"סים ומשרד הבריאות ופועלת ברמה הארצית. 

מי אנחנו?

138
מרכזים קהילתיים

+5,500
משתתפים בתכנית

79
ישובים ברחבי הארץ

מה ההשתתפות בתוכנית 'עמיתים לבוגרים' כוללת?

חוגים, פעילויות קהילתיות, מעורבות חברתית והתנדבות*

 סדנאות הסברה למיגור הסטיגמה בבריאות הנפש

מלגות כספיות לפעילויות שפתוחות לקהל הרחב

קבוצות משולבות של משתתפי עמיתים והקהל הרחב 

ליווי אישי שיקומי של רכז/ת התוכנית במרכז הקהילתי

*חשוב לציין כי מגוון מקומות הפנאי ואופן העבודה מולם משתנה בהתאם לכל עיר ומחוז.

איך מצטרפים לתוכנית?

מקבלים אישור בתוקף לתוכנית עמיתים במסגרת סל שיקום של משרד הבריאות.

יוצרים קשר עם רכז.ת התוכנית במרכז הקהילתי הקרוב לביתך. לרשימת המיקומים >

bottom of page