top of page

רעיה כהן "הצצה לעולם של אנשים רגשים מאוד"

מה יש לך? הצצה לעולם של אנשים רגישים מאוד

כתובת האירוע:

מרכז קהילתי קרית אליעזר

כיכא מאירהוף 8

חיפה

צרו קשר:

‎0507359498

רעיה כהן "הצצה לעולם של אנשים רגשים מאוד"

 רעיה כהן "הצצה לעולם של אנשים רגשים מאוד"
bottom of page