top of page

המיית הנפש כתיבה יוצרת חדרה

-"המיית הנפש" – קבוצת כתיבה משולבת
בהנחיית לילך גליל
מיועדת לכל מי שמבקש/ת להשתמש בכתיבה ככלי לביטוי עצמי ואישי.
במהלך הסדנה נתנסה בתרגילי כתיבה ושימוש בכלים האמנותיים שנלמד, אשר יאפשרו סובלימציה של הביטוי הרגשי והעמקת יכולות הכתיבה.
שירה, פרוזה וכל מה שביניהן

-"המיית הנפש" – קבוצת כתיבה משולבת
בהנחיית לילך גליל
מיועדת לכל מי שמבקש/ת להשתמש בכתיבה ככלי לביטוי עצמי ואישי.
במהלך הסדנה נתנסה בתרגילי כתיבה ושימוש בכלים האמנותיים שנלמד, אשר יאפשרו סובלימציה של הביטוי הרגשי והעמקת יכולות הכתיבה.
שירה, פרוזה וכל מה שביניהן

לילך גליל

מנחה

עזרא מאירוביץ

רכז/ת

מתנס קלור חדרה

איפה

סגורה

הרשמה

bottom of page