strip.jpg

תכניות עמיתים 

החלמה נפשית בעזרת הקהילה

החלמה ממחלה נפשית היא אפשרית. היא תוכל להתרחש כאשר גם האדם וגם הקהילה יהיו שותפים לתהליך ההתמודדות הנפשית.
אנחנו בתכניות "עמיתים" מאמינים שלכל אדם יש זכות לחולל שינוי בחייו ויכולת לחולל שינוי בחייו של אדם אחר. 
בהתאם לכך, תוכניות "עמיתים" פועלות לפיתוח קשרים בין האדם לבין הקהילה, וכך מאפשרות לכל אדם להרגיש משמעות, מחויבות ושייכות לקהילה.

עמיתים לנוער הינה תכנית ראשונה מסוגה בארץ, המציעה מערך חברתי-שיקומי בקהילה לבני נוער, המתמודדים עם קושי נפשי.

עמיתים לזכויות מהיא תכנית ייחודית, חדשנית ומערכתית, שנועדה לחולל שינוי בנושא מיצוי הזכויות בתחום בריאות הנפש. התכנית פועלת עם מתמודדים, בני משפחה, אנשי מקצוע והקהל הרחב.

עמיתים לבוגרים הינה תכנית ארצית הפועלת לקידום החלמה של אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית באמצעות השתלבותם בפעילויות פנאי, חברה והתנדבות בקהילה. כל זאת לצד העלאת מודעות ושינוי סטיגמה בבריאות הנפש.

Image by Luca Bravo

דרושים בתכניות עמיתים

drushim.jpg

סיכום אירועי ״פברואר יוצא מן הכלל״

יוצא מן הכלל-1.jpg

האפליקציה של תכניות עמיתים

אפליקציית עמיתים2.jpg

הקבוצות המשולבות של תכנית עמיתים

אירועי סוף השנה - 2021

אסופה.gif

לכבוד פתיחת תכנית עמיתים לבוגרים במתנ"ס קדימה

תערוכת אמנות של אודיה כהן" 

 22.7.2021 בשעה 19:30 

leon.jpg
becca-tapert-8_wjL7l5tik-unsplash.jpg