top of page

סדנת פוטו-וויס, הכשרה לפורום תיירנות של המתנס, תערוכה קהילתית

חיפה הדר

שכונת הדר, מוקדים שונים

08/01/2023- 09/03/2023

הכשרת נגישות למוגבלויות "שקופיות" בעסקים קהילתיים מקומיים. חלקי דרך צילומים של תושבים מתמודדים

סדנת פוטו-וויס, הכשרה לפורום תיירנות של המתנס, תערוכה קהילתית

לוגו רשמי עמיתים לבוגרים._edited.jpg
הזמנה למפגש סיום 6.6.jpeg

ליצירת קשר

bottom of page