top of page

יצירה ושעת סיפור : " העץ המפותל"

קרית אתא

הספריה העירונית.

22/02/2023

17:30

פעילות יצירה ושעת סיפור עם הספרנית אלינה. בעקבות הסיפור "העץ המפותל"- סיפור על ייחודיות וחברות.

יצירה ושעת סיפור : " העץ המפותל"

לוגו רשמי עמיתים לבוגרים._edited.jpg
הזמנה למפגש סיום 6.6.jpeg

ליצירת קשר

bottom of page