top of page

?מי יכול לעזור

זוהי תקופה שבה כולנו מתמודדים עם מתח, אי ודאות ושינויים מהותיים בחיי השגרה שלנו. הבידוד, כתוצאה מהחשש למחלה, עלול להגביר מצוקה רגשית ולהעלות את רמת החרדה ככל שהשהייה בבידוד ובבדידות שנגרמת כתוצאה מכך נמשכת. לעיתים פעולות פשוטות ודאגה לצרכים בסיסיים יכולים להרגיש יותר מדי ושאין לנו למי לפנות. בנוסף לכך, ישנה גם הבושה להיחשף ולבקש עזרה. אנחנו רוצים שתדעו שאתם לא לבד ושלא תהססו לשתף במה שעובר עליכם ולבקש עזרה.

לצד הקושי, זוהי גם תקופה בה אנו רואים יותר ויותר עזרה וערבות הדדית בין אנשים וארגונים. זו הזדמנות להיעזר בתמיכות ומענים שהקהילה סביבנו מציעה, וליצור מגע אנושי עם אחרים מתוך המשבר.

מעבר לרכזת עמיתים, גורמי השיקום והטיפול ומתנדבים, מצורפת רשימת מענים לפי תחום סיוע שניתן להיעזר בהם בתקופה זו.

bottom of page