top of page

 ״מי מפחד ממחלות נפש״ אוניברסיטת תל אביב

c075e2f5-617f-4881-a9af-2ca5a67be612.JPG

הקורס "מי מפחד ממחלות נפש?" הוא קורס אקדמי משלב עשייה חברתית בפקולטה לרפואה באונ' תל אביב, בשיתוף תכנית 'מתחברים+'  ותכנית 'עמיתים לבוגרים' של החברה למתנסים ומשרד הבריאות.

 בקורס לומדים יחד סטודנטים מהפקולטה לרפואה ואנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית.

בחלקו הראשון של הקורס, המשתתפים לומדים על ההקשר ההיסטורי, התפתחות הידע התיאורטי וחשיבות הידע מניסיון ביחס להתמודדות הנפשית, ובחלקו השני, יוזמים יחד פרויקטים שמטרתם שינוי עמדות כלפי אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית.

בקורס בשנה"ל תשפ"א, לקחו חלק 11 משתתפים מתכנית עמיתים ו 14 סטודנטים מהפקולטה לרפואה, ויחד יצרו חמישה פרויקטים לשינוי עמדות.

ד״ר דורית ארליך עמירב

יועצת

שירה שטרנפלד

מנחה

אוניברסיטת תל אביב

איפה

bottom of page