top of page

פזמון הנפש

הופעת הסיום של קבוצת "פזמון הנפש"- הופעה של השירים שנכתבו והולחנו במסגרת הסדנה השנה . המבצעים הם משתתפי הסדנה

12/07/2023

19:30

רימון-ב"ס למוזיקה

רמת השרון

bottom of page