top of page

לכתוב בנשימה עמוקה

03/07/2024

מרכז קהילתי קליין רחוב פילדלפיה 16 חולון.

19:30 - 21:00

מופעה סיום , בסגנון בר שכונתי , בערב יקריאו קטעים מהשנה האחרונה וגם יהיה להקת ליווי שתנגן לייב.

צרו קשר:

0509904115

bottom of page