top of page

קורס ״מי מפחד ממחלות נפש״ תל אביב

הקורס "מי מפחד ממחלות נפש?" הוא קורס אקדמי משלב עשייה חברתית בפקולטה לרפואה באונ' תל אביב, בשיתוף תכנית 'מתחברים+'  ותכנית 'עמיתים לבוגרים' של החברה למתנסים ומשרד הבריאות.

 בקורס לומדים יחד סטודנטים מפקולטאות שונות ואנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית.

בחלקו הראשון של הקורס, המשתתפים לומדים על ההקשר ההיסטורי, התפתחות הידע התיאורטי וחשיבות הידע מניסיון ביחס להתמודדות הנפשית, ובחלקו השני, יוזמים יחד פרויקטים שמטרתם שינוי עמדות כלפי אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית.

בקורס בשנה"ל תשפ"ג, לקחו חלק 16 משתתפים מתכנית עמיתים ו 15 סטודנטים , ויחד יצרו חמישה פרויקטים לשינוי עמדות.

הקורס "מי מפחד ממחלות נפש?" הוא קורס אקדמי משלב עשייה חברתית בפקולטה לרפואה באונ' תל אביב, בשיתוף תכנית 'מתחברים+'  ותכנית 'עמיתים לבוגרים' של החברה למתנסים ומשרד הבריאות.

 בקורס לומדים יחד סטודנטים מפקולטאות שונות ואנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית.

בחלקו הראשון של הקורס, המשתתפים לומדים על ההקשר ההיסטורי, התפתחות הידע התיאורטי וחשיבות הידע מניסיון ביחס להתמודדות הנפשית, ובחלקו השני, יוזמים יחד פרויקטים שמטרתם שינוי עמדות כלפי אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית.

בקורס בשנה"ל תשפ"ג, לקחו חלק 16 משתתפים מתכנית עמיתים ו 15 סטודנטים , ויחד יצרו חמישה פרויקטים לשינוי עמדות.

ד״ר דורית רדליך עמירב

יועצת

דיאנה מורושק

מנחה

אוניברסיטת תל אביב

איפה

פתוחה

הרשמה

bottom of page