top of page

קבוצות משולבות

מודל ייחודי אשר מייצר מפגש בין-אישי משמעותי בין אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית לבין אנשים מהקהילה דרך יצירה משותפת.

עמיתים לגוף ולנפש

תכנית העוסקת בחיבור שבין הגוף לנפש ושיפור רווחתם הנפשית והפיזית של משתתפי התכנית באמצעות קידום אורח חיים בריא יותר.

Conference Seating

פברואר יוצא מן הכלל

אירועים לקהל הרחב, אשר מטרתם העלאת מודעות לתחום בריאות הנפש ולכוחה של הקהילה לתמוך בתהליכי החלמה נפשית, שינוי עמדות כלפי אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית והגברת הקהילתיות.

עמיתים מארחים

עמיתים מארחים הנה פלטפורמה דיגיטלית מטעם תוכניות עמיתים של החברה למתנ"סים הארצית. אחת לחודש מתקיים מפגש העוסק בתכנים משמעותיים בתחום בריאות הנפש והקהילה.

הפרויקטים שלנו

bottom of page