הצטרפות והשתתפות בתוכנית עמיתים לבוגרים

מה ההשתתפות בתוכנית 'עמיתים לבוגרים' כוללת?

 • חשיבה משותפת על המטרות החברתיות

 • חיפוש הפעילות המתאימה עבורך

 • הכנה לקראת השתלבות בפעילות

 • תמיכה וליווי לאורך ההשתלבות

שלב ב'

 • היכרות עם רכז/ת התוכנית (2-4 מפגשים)

 • מילוי טפסים אישיים (ויתור סודיות ועוד)

 • במה הייתי רוצה שהתוכנית תעזור לי?

שלב א'

 • עבודה על מטרות שיקומיות באמצעות ההשתלבות החברתית והפנאי.

 • 1-3 פגישות בחודש, בהתאם לתוכנית השיקום שנקבעה יחדיו.

 • יצירת קשר משמעותי שיעזור בקידום הרצונות והמטרות שלך בתחום הפנאי, החברה והקהילה.

 • היכרות והפנייה לפעילויות בקהילה.

ליווי שיקומי פרטני של רכז/ת התכנית

 • מלגה לחוג- עזרה כספית עבור חוג או פעילות, עד 125 ₪ בחודש.

 • מלגת 'פעילות קהילתית': עזרה כספית עבור פעילות בקהילה (סרט, הצגה, טיול), עד 50 ₪ בחודש ועד 50% מעלות הפעילות.

 • ניתן לקבל אחת לשנה מלגה עבור חומרים במידה והחוג מצריך זאת.

מלגות כספיות

 • חוג/ פעילות פנאי, תרבות וחברה בקהילה.

 • הסברה בקהילה - מעורבות באירועי הסברה לקהילה עם הרכז/ת, ואפשרות לעבודה על הסיפור האישי במטרה לצמצם את הסטיגמה בבריאות הנפש.

 • התנדבות ומעורבות בקהילה - התנדבות חד-פעמית או ממושכת במרכז הקהילתי או בקהילה.

השתלבות ומעורבות

 • מודל ייחודי היוצר מפגש בין-אישי משמעותי בין אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית לבין אנשים מהקהילה.

 • דיאלוג ופיתוח קשר סביב יצירה משותפת באחד מתחומי האומנות השונים.

 • שינוי עמדות כלפי הסטיגמה הקיימת בבריאות הנפש, באמצעות קשר בין-אישי. למידע נוסף >

קבוצות משולבות

 • אפשרות להשתתף בהסברה בלתי פורמלית לצוות המרכז הקהילתי והקהילה ובאירועי מודעות.

 • שינוי הנרטיב החברתי הקיים על אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית, הנגשת מרחבים קהילתיים להשתלבותם של משתתפי התוכנית וקידום קהילה מעורבת ואקטיבית ביחס לחבריה המתמודדים עם מגבלה נפשית. 

סדנאות הסברה