top of page

"חמשת כוחות הנפש" – הרצאה

קרית ביאליק

מתנ"ס רב תכליתי, ק.ביאליק ופאנל מקצועי באשכול פיס

23/02/2023

19:00

האירוע יתקיים כבית קפה (מפגש של כלל הקהילה+ מתמודדי נפש)
תתקיים הרצאה – " חמשת כוחות הנפש ע"פ הרמב"ם"
מנחה הערב יהיה מתמודד שאני מלווה בתכנית
בתחילת האירוע מתמודדת נוספת שאני מלווה תציג את סיפורה האישי
- דוכני מכירה של מתמודדי נפש

"חמשת כוחות הנפש" – הרצאה

לוגו רשמי עמיתים לבוגרים._edited.jpg
הזמנה למפגש סיום 6.6.jpeg

ליצירת קשר

bottom of page