top of page

"חלון לבריאות הנפש" + "ציור קיר גרפיטי"

הרצאתה של בראאה אבו בכר בנושא זיהוי מצוקה נפשית עם מתן ידע על חוסן נפשי

כתובת האירוע:

בית ספר תיכון

באקה אלגרביה

צרו קשר:

"חלון לבריאות הנפש" + "ציור קיר גרפיטי"

"חלון לבריאות הנפש" + "ציור קיר גרפיטי"
bottom of page