top of page

"מה הסיפור שלך"

צמי"ד מארחת את תוכנית עמיתים ותוכנית רעים במנהל. משתתפי הערב יספרו את סיפורם האישי. בהנחיית ג'קי לוי, מוסיקה ושירה מרב סימן טוב

כתובת האירוע:

בית יהודית- מנהל קהילתי גינות העיר

עזרא רפאל 4

ירושלים

צרו קשר:

"מה הסיפור שלך"

"מה הסיפור שלך"
bottom of page