top of page

עמיתים לזכויות "חלון לבריאות הנפש"- מרצה איה וקסלר

ההרצאה תעסוק בהתמודדות נפשית, כיצד נזהה ונסייע לאדם קרוב ולעצמנו בתקופה נוכחית

כתובת האירוע:

מרכז קהילתי קרית אליעזר

כיכא מאירהוף 8

חיפה

צרו קשר:

‎0507359498

עמיתים לזכויות "חלון לבריאות הנפש"- מרצה איה וקסלר

עמיתים לזכויות "חלון לבריאות הנפש"- מרצה איה וקסלר
bottom of page