top of page

אירוע להעלאת מודעות לבריאות הנפש למנהלי שולחות המתנ"סים בעיר צפת

הרצאה מרתקת של מתמודדת שנותנת הצצה והסברה מעולמה הפנימי על החוויה להיות מתמודד

כתובת האירוע:

הפלמח

צפת

צרו קשר:

אירוע להעלאת מודעות לבריאות הנפש למנהלי שולחות המתנ"סים בעיר צפת

אירוע להעלאת מודעות לבריאות הנפש למנהלי שולחות המתנ"סים בעיר צפת
bottom of page