top of page

הסברה על תכנית עמיתים ובריאות הנפש, בקבוצת התיאטרון המשולבת

הסברה על תכנית עמיתים, על מודל הקבוצה המשולבת, על בריאות הנפש ועל שילוב בקהילה;

כתובת האירוע:

מרכז פסגות, שביל האיזמל 1, חולון, ישראל

חולון רשת

צרו קשר:

050-3080402

הסברה על תכנית עמיתים ובריאות הנפש, בקבוצת התיאטרון המשולבת

הסברה על תכנית עמיתים ובריאות הנפש, בקבוצת התיאטרון המשולבת
bottom of page