top of page

עמיתים לזכויות

עמיתים לזכויות' פועלת להנגשת זכויות בבריאות הנפש ומציעה סדנאות בנושא בריאות הנפש בהובלה של מסבירנים המתמודדים עם מגבלה נפשית בעצמם.

כתובת האירוע:

גמלאים רמז- רמז 21 נהריה

נהריה

צרו קשר:

עמיתים לזכויות

עמיתים לזכויות
bottom of page