top of page

מקום אחר בנימינה

הרכב מוסיקלי משולב בבנימינה, בהנחיית שמואל גל מנהל מרכז המוסיקה בבנימינה- גבעת עדה. הרכב זה פועל זו השנה השישית (!), נפגשים מדי שבוע לחזרה, ומופיעים באירועים קהילתיים.

הרכב מוסיקלי משולב בבנימינה, בהנחיית שמואל גל מנהל מרכז המוסיקה בבנימינה- גבעת עדה. הרכב זה פועל זו השנה השישית (!), נפגשים מדי שבוע לחזרה, ומופיעים באירועים קהילתיים.

שמואל גל

מנחה

עזרא מאירוביץ

רכז/ת

חדר חזרות, דרך העצמאות 74, בנימינה

איפה

סגורה

הרשמה

bottom of page