top of page

אומנות משולבת בפרדס חנה

הקבוצה מיוחדת, בגלל שבנוסף לכך שהיא עוסקת בשילוב של הרבה סוגי אומנויות (קרמיקה, פסיפס, עיסת נייר וחוטי ברזל..) היא גם משולבת בפסיפס האנושי, זאת קבוצה שחצי מהמשתתפים בה הם אנשים המתמודדים עם מוגבלות נפשית וחצי אנשים מהקהילה הרחבה, והרעיון הוא ליצור חיבור אנושי ומפגש דרך האומנות.

הקבוצה מיוחדת, בגלל שבנוסף לכך שהיא עוסקת בשילוב של הרבה סוגי אומנויות (קרמיקה, פסיפס, עיסת נייר וחוטי ברזל..) היא גם משולבת בפסיפס האנושי, זאת קבוצה שחצי מהמשתתפים בה הם אנשים המתמודדים עם מוגבלות נפשית וחצי אנשים מהקהילה הרחבה, והרעיון הוא ליצור חיבור אנושי ומפגש דרך האומנות.

אנה הנסן

מנחה

אירינה סירטה

רכזת

פרדס חנה

איפה

סגורה

הרשמה

bottom of page