top of page

סינמה נפש באופקים

במהלך השנה נקרין סרטים המדברים על מגוון התמודדויות נפש שלאחר הסרט יהיה פאנל, שיח עם הקהל, שבו נארח במאי/ שחקן או איש מקצוע בעולם בריאות הנפש. 

קבוצת הפעילות נפגשות בכדי לייצר הסברה על בריאות הנפש. 
גם הנשים מהקהילה מבינות את חשיבות ההסברה ומייצרות סביבן שיח על בריאות הנפש. 
במהלך הפגישות בחרנו את הסרטים שיוקרנו השנה. 
לאחר כל הקרנה נפגש לפגישת עיבוד והעברת חוויות מההקרנה. 
מטרה חשובה שלי ,היא להעלות לבמה לפאנל עם  במאי/ שחקן משתתפות עמיתים המעוניינות להיות חלק מהשיח שלאחר הסרט ולדבר על ההתמודדות שלהן.

במהלך השנה נקרין סרטים המדברים על מגוון התמודדויות נפש שלאחר הסרט יהיה פאנל, שיח עם הקהל, שבו נארח במאי/ שחקן או איש מקצוע בעולם בריאות הנפש.

קבוצת הפעילות נפגשות בכדי לייצר הסברה על בריאות הנפש.
גם הנשים מהקהילה מבינות את חשיבות ההסברה ומייצרות סביבן שיח על בריאות הנפש.
במהלך הפגישות בחרנו את הסרטים שיוקרנו השנה.
לאחר כל הקרנה נפגש לפגישת עיבוד והעברת חוויות מההקרנה.
מטרה חשובה שלי ,היא להעלות לבמה לפאנל עם במאי/ שחקן משתתפות עמיתים המעוניינות להיות חלק מהשיח שלאחר הסרט ולדבר על ההתמודדות שלהן.

זיסה גולדמן

רכזת

אופקים

איפה

סגורה

הרשמה

bottom of page