top of page

מאכלים מבית סבתא בקלנסווה

הקבוצה כוללת משתתפות של עמיתים ונשים מקלנסווה,טירה,טייבה וזמר בקבוצות גילאים של 18 ועד 75
בכל שבוע מגיעות בשלניות מקומיות שונות ללמד תבשיל או מאכל מסורתי שנעשה על ידי הסבתות,חלק מהמאכלים נעשה עד היום על ידי הסבתות וחלק כבר הפסיקו להכין שהדור של היום לא מכיר
הקבוצה מאפשרת יצירת תוצר משותף ושיח על העולם החדש והעולם הישן

הקבוצה כוללת משתתפות של עמיתים ונשים מקלנסווה,טירה,טייבה וזמר בקבוצות גילאים של 18 ועד 75
בכל שבוע מגיעות בשלניות מקומיות שונות ללמד תבשיל או מאכל מסורתי שנעשה על ידי הסבתות,חלק מהמאכלים נעשה עד היום על ידי הסבתות וחלק כבר הפסיקו להכין שהדור של היום לא מכיר
הקבוצה מאפשרת יצירת תוצר משותף ושיח על העולם החדש והעולם הישן

תראא פרוג׳ה

רכזת

מתנ״ס קלנסווה

איפה

סגורה

הרשמה

bottom of page