top of page

לכתוב בנשימה עמוקה בחולון

ניקוי רעלים - הקבוצה עוסקת בנשימה ובכתיבה ככלי מרפא נפש. דרך הכתיבה האינטואיטיבית אנחנו מתחברים/ות למקום פנימי ועמוק. נושמים/ות את האינטואיציה הרגשית שבתוכנו, המפגשים בקבוצה מייצרים רגעים אינטימיים בנינו לבין עצמינו , ובינינו לבין שאר חברי/ות הקבוצה. שטף הכתיבה מוציא אל הדף מילים ומשפטים שזורמים מבחוץ הישאר אל תוך המחברת מבלי לתכנן מראש. אחרי כמה תרגילי כתיבה אנחנו משתפים/ות מול חברי הקבוצה וכך מעניקים/ות מתנות ועוסקים בנתינה לעולם.

ניקוי רעלים - הקבוצה עוסקת בנשימה ובכתיבה ככלי מרפא נפש. דרך הכתיבה האינטואיטיבית אנחנו מתחברים/ות למקום פנימי ועמוק. נושמים/ות את האינטואיציה הרגשית שבתוכנו, המפגשים בקבוצה מייצרים רגעים אינטימיים בנינו לבין עצמינו , ובינינו לבין שאר חברי/ות הקבוצה. שטף הכתיבה מוציא אל הדף מילים ומשפטים שזורמים מבחוץ הישאר אל תוך המחברת מבלי לתכנן מראש. אחרי כמה תרגילי כתיבה אנחנו משתפים/ות מול חברי הקבוצה וכך מעניקים/ות מתנות ועוסקים בנתינה לעולם.

טלי כהן-ציון

מנחה

עומר רגב

רכז

מתנ״ס קליין, חולון

איפה

סגורה

הרשמה

bottom of page