top of page

חומר רוח ומה שביניהם בהרצליה

קבוצת אומנות וכתיבה משולבת במתנ"ס בית פוסטר בהרצליה, בהנחיית נטע ארזי, מטפלת מוסמכת באומנות פלסטית.
במהלך המפגשים נעבוד עם חומרי אומנות שונים ונכיר את האיכויות הרגשיות שלהם, נעבד את התוצרים דרך כתיבה חופשית ונשתף את הקבוצה בתהליך. 
קבוצה תהליכית של 18 מפגשים, בסיומה תתקיים תערוכה של תוצרי הקבוצה.

קבוצת אומנות וכתיבה משולבת במתנ"ס בית פוסטר בהרצליה, בהנחיית נטע ארזי, מטפלת מוסמכת באומנות פלסטית.
במהלך המפגשים נעבוד עם חומרי אומנות שונים ונכיר את האיכויות הרגשיות שלהם, נעבד את התוצרים דרך כתיבה חופשית ונשתף את הקבוצה בתהליך.
קבוצה תהליכית של 18 מפגשים, בסיומה תתקיים תערוכה של תוצרי הקבוצה.

נטע ארזי

מנחה ורכזת

מתנ״ס בית פוסטר, הרצליה

איפה

סגורה

הרשמה

bottom of page