top of page

עמיתים מארחים

Screen Shot 2021-03-17 at 14.57.40.png

עמיתים מארחים הנה פלטפורמה דיגיטלית מטעם תוכניות עמיתים של החברה למתנ"סים הארצית. אחת לחודש מתקיים מפגש העוסק בתכנים משמעותיים בתחום בריאות הנפש והקהילה. במסגרת זו מארחים דוברים מרתקים, אנשי מקצוע, אנשים בעלי ידע מניסיון, ארגונים וחוקרים להתבוננות ושיח רבגוני. כל שידור מעניק זרקור על היבט אחר הנקשר לעשייה בשטח בכלל ושל תוכניות עמיתים בפרט .

מי מכם המעוניין להציע נושא לעמיתים מארחים, עשייה ייחודית שנעשתה או נושא חשוב לשוחח עליו -

מוזמנים לפנות לשירה  שטרנפלד:  Amitim.shira@gmail.com

bottom of page