top of page

 הצהרת נגישות לאתר האינטרנט

תאריך עדכון: 17/1/24

תוכניות עמיתים פועלות לחיזוק חוסן קהילתי באמצעות קידום השתלבותם בקהילה של מתמודדים עם מגבלה נפשית מבוגרים ובני נוער והנגשת מידע על זכויות בתחום בריאות הנפש. לצד, קידום הפחתת סטיגמה וצמצום המרחק החברתי בין כלל הקהילה למתמודדים.
התוכנית פועלת ומיישמת בפועל את חוק השוויון לאנשים עם מוגבלויות תשנ"ח – 1998 ותקנות הנגישות השרות.
תכניות עמיתים מייחסת חשיבות עליונה להתאמת אתר האינטרנט לגולשים עם מוגבלות.
אנו פועלים לתת מענה לכל סוגי המוגבלויות: חושיות, פיזיות וקוגניטיביות בהתאם להנחיות הנגישות בתקן הישראלי 5568 "קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט" על כל חלקיה.
אנו מתייחסים  לרמת נגישות AA  המחייב בתקן הישראלי המושתת על מסמך קווים המנחים של הארגון הבינלאומי שעוסק בתקינה ברשת Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0
הסדרי הנגישות באתר האינטרנט:
•    תאימות לדפדפנים הנפוצים ביותר: כרום,  ומייקרוסופט EDGE
•    מתבצעת עבודה על  פונקציונליות מלאה במקלדת באמצעות המקשים הסטנדרטיים בהתאמה לכל רכיב. כגון Tab, Enter
•    האתר נמצא בבדיקות מעמיקות  ומיושמים  שיפורים רלוונטיים באמצעות שתי תוכנות קורא מסך נפוצות: Jaws NVDA and    (גרסאות האחרונות בעת כתיבת מסמך זה)
•    אנו שוקדים על שיפור בצבעי האתר והתאמתם  לקריטריוני הצלחה המותאמים בתקן
•    מתכננים ביצוע שיפור בהנגשה ויזואלית כגון הוספת טקסטים חלופיים מותאמים
כמו כן, אנו נמשיך ונשפר את  נגישות האתר באופן שוטף מתוך מחויבותנו לאנשים עם מוגבלות ורצוננו הבלתי מתפשר, לספק שרות דיגיטלי נגיש בתחומי השרות  בו אנו עוסקים.

למרות המאמצים והעבודה הרבה המושקעת באתר, אם יתגלו חלקים באתר הדורשים שיפורי נגישות מיידיים, נבקש ליצור עמנו קשר בכל שאלה או הצעה במייל amitim@matnasim.org.il  או בטלפון 073-2870248. 

bottom of page