top of page

הרצאה להעלאת מודעות בקהילה האתיופית -יאסו מטסנואנט

בית שמש

מרכז קהילתי מאירהוף

22/02/2023

20:00-22:00

הרצאה להעלאת מודעות ,,מורכבויות שבהן נחשפות משפחות עם בן משפחה המתמודד עם משבר נפשי, יצירת תקשורת מקדמת החלמה ושיקום במשפחה ,מיצוי זכויות וקבלת שירותים מותאמים בתהליכי השיקום.

הרצאה להעלאת מודעות בקהילה האתיופית -יאסו מטסנואנט

לוגו רשמי עמיתים לבוגרים._edited.jpg
הזמנה למפגש סיום 6.6.jpeg

ליצירת קשר

bottom of page