top of page

הסברה למנהלי מחלקות מרכז קהילתי גולן סטיגמה וסיפור אישי

גולן

מתחם צנובר בגולן

21/2/23

11:00

הסברה למנהלי מחלקות מרכז קהילתי גולן סטיגמה וסיפור אישי

לוגו רשמי עמיתים לבוגרים._edited.jpg
הזמנה למפגש סיום 6.6.jpeg

ליצירת קשר

bottom of page