top of page

חילופי שלטון

מעלה אדומים

עיריית מעלה אדומים

07/02/2023

10:00-14:00

ליווי משתתף עמיתים ביום חילופי שלטון בעירייה. משתתף שלי ישתלב בסדר יומו של מנהל אגף חינוך וינהל פגישה איתו בה יעלה למודעות את צרכיו של תלמיד ואדם עם מגבלה נפשית

חילופי שלטון

לוגו רשמי עמיתים לבוגרים._edited.jpg
הזמנה למפגש סיום 6.6.jpeg

ליצירת קשר

bottom of page