top of page

קמים מהספה - קבוצה לקידום אורח חיים בריא

אירוע סיום לקבוצה העסקה בנושא אורח חיים בריא, אותה הנחו סטודנטית לרפואה - רחלי (שיתוף עם תוכנית שלב"ים), וסטודנט לעו"ס - אור. במסגרת אירוע הסיום הועברה פעילות יצירה על ידי אחת המשתתפות, אשר מסמכת את התכנים שהועברו במהלך המפגשים. בנוסף, התקיימה ארוחה בטבע וסיכומים של המשתתפים.

03/05/2023

17:30

הגן הבוטני בירושלים

ירושלים

bottom of page