top of page

סינמה נפש

אירוע סיום לפרוייקט סינמה נפש. במסגרת הפרוקייט נפגשנו אחת לחודש להקרנת סרט ושיחה בנושאים שונים מתוך עולם בריאות הנפש. במהלך המפגשים נחשפנו לסוגיות מגוונות הנוגעות לסטגימה, התמודדויות שונות וקבלה והתייחסות של החברה כלפי השונה. במפגש האחרון נקרין סרט נוסף ונסכם את האירועים שהיו.

24/07/2023

18:00

רמת ורבר

פתח תקווה

054-9372104

bottom of page