top of page

חומר רוח ומה שביניהם

תערוכת תוצרים ממפגשי הקבוצה והקראת טקסטים שנבחרו על ידי המשתתפים

15/3/23

19:00

מרכז קהילתי בית פוסטר

הרצליה

bottom of page