top of page

הבית של פזמון הנפש

מופע אקוסטי של ההרכב המוסיקלי 'הבית של פזמון הנפש', עם שירים שנכתבו במהלך השנה בהשתתפות כל חברי הקבוצה ובהנחייתו של ארי גורלי.

29/6/2023

19:30

מתנ"ס מגוונים קרית הצעירים

רמת השרון

03-7600100

bottom of page