top of page

גופנפש

מפגש סיום ופרידה, כרגע סגור לחברי הקבוצה ולמוזמנים שלהם בו נתרגל תכנים נבחרים, נקיים ארוחה קלה ונפרד

05/07/2023

14:00

בית תמי

תל אביב

bottom of page