top of page

הרצאה ״חלון לבריאות הנפש״ ותערוכה

"חלון לבריאות הנפש" הרצאתה של נועם נוב בנושא זיהוי מצוקה נפשית עם מתן ידע על חוסן נפשי + תערוכת ציורים של המשתתפים

כתובת האירוע:

מתנ"ס גושן

קק"ל 23

קרית מוצקין

צרו קשר:

הרצאה ״חלון לבריאות הנפש״ ותערוכה

הרצאה ״חלון לבריאות הנפש״ ותערוכה
bottom of page