top of page

יוגה באר שבע


קבוצה המשלבת משתתפי תוכנית עמיתים עם משתתפים מהקהילה, בשיתוף פעולה עם המרכז ליוגה חברתית- ביהר יוגה. הקבוצה מייצרת מרחב משותף לתרגול יסודות האטה יוגה, רכישת כלים להתמודדות עם מתח והתבוננות עצמית. מתוך המפגש הבין אישי מתאפשרת הפחתת סטיגמה והעלאת מודעות להתמודדות הנפשית של כל משתתפי הקבוצה.


קבוצה המשלבת משתתפי תוכנית עמיתים עם משתתפים מהקהילה, בשיתוף פעולה עם המרכז ליוגה חברתית- ביהר יוגה. הקבוצה מייצרת מרחב משותף לתרגול יסודות האטה יוגה, רכישת כלים להתמודדות עם מתח והתבוננות עצמית. מתוך המפגש הבין אישי מתאפשרת הפחתת סטיגמה והעלאת מודעות להתמודדות הנפשית של כל משתתפי הקבוצה.

טל סקלי

מנחה

דניאל יהוד

רכז/ת

ההגנה 10, באר שבע

איפה

סגורה

הרשמה

bottom of page