top of page

סדנת קבוצה יוצרת נתיבות

קבוצת סדנת כתיבה יוצרת היא קבוצה המאפשרת ביטוי לרגשות עמוקים בנושאי חיים שונים ובהתמודדות עימם. בסדנה ניפגש עם טקסטים שונים ועם סגנונות כתיבה מגוונים, ונלמד להתחבר לעצמנו מהמקום האינטימי והאישי ביותר ולהביא את עצמנו על הדף באמצעות המילים

קבוצת סדנת כתיבה יוצרת היא קבוצה המאפשרת ביטוי לרגשות עמוקים בנושאי חיים שונים ובהתמודדות עימם. בסדנה ניפגש עם טקסטים שונים ועם סגנונות כתיבה מגוונים, ונלמד להתחבר לעצמנו מהמקום האינטימי והאישי ביותר ולהביא את עצמנו על הדף באמצעות המילים

יצחק כהן

מנחה

שונית קוגן

רכז/ת

מתנס נתיבים שדרות ירושלים 6 נתיבות

איפה

פתוחה

הרשמה

bottom of page