קבוצת כתיבה משולבת אומנויות ירושלים

קבוצה המשלבת משתתפי עמיתים עם משתתפים מהקהילה, צעירים עם מבוגרים ודתיים עם חילונים. דרך עולם הכתיבה, התאטרון והפסיכודרמה נוצר מרחב של יצירה וביטוי עצמי אשר מוביל לחיבור חברתי קבוצתי.

אדם שפר ואילה קרייזל

מנחה

אילה קרייזל

רכז/ת

מנהל קהילתי בית הכרם, ירושלים

איפה

הרשמה