״חיבור נשי בטבעי״ קבוצת נשים בטבע חולון

קבוצה משולבת העוסקת בהעצמה נשית ומודעות לשוויון מגדרי, שתיפגש במרחב בטבע. במפגשים נחוש את החיבור החיצוני והפנימי בינינו ובין איכויות הטבע, נגלה את עוצמתה של האשה ושל נשים החוברות יחד, נדון בהשפעת ההבניות החברתיות המושרשות מילדות על מעמד האשה והפערים המגדריים במגוון תחומי החיים.

קרן לירם ושני ריינה

מנחה

שני ריינה

רכז/ת

החווה החקלאית, חולון

איפה

הרשמה