top of page

קבוצת תיאטרון פתח תקווה

קבוצת תיאטרון אשר משלבת כלים מעולם התיאטרון, הדרמה והרטוריקה. הקבוצה תבחן יחד תכנים העולים מעולמם הפנימי של המשתתפים, ואלו יועבדו לכדי יצירה שתוצג בסוף התהליך הקבוצתי. התוצר הסופי של הקבוצה ייקבע יחד עם המשתתפים ויבטא את חוויותיהם באמצעות העלאת מופע סיום או צילום סרט קולנועי.

קבוצת תיאטרון אשר משלבת כלים מעולם התיאטרון, הדרמה והרטוריקה. הקבוצה תבחן יחד תכנים העולים מעולמם הפנימי של המשתתפים, ואלו יועבדו לכדי יצירה שתוצג בסוף התהליך הקבוצתי. התוצר הסופי של הקבוצה ייקבע יחד עם המשתתפים ויבטא את חוויותיהם באמצעות העלאת מופע סיום או צילום סרט קולנועי.

לירון לוי

מיכל הורוביץ

מתנ״ס יוספטל, פתח תקוה

איפה

הרשמה

bottom of page