top of page

קבוצת ספורט נתניה

קבוצה אשר תעסוק בפעילות גופנית קבוצתית אישית, המשלבת משתתפי ואנשים מהקהילה. מטרת העל של הקבוצה הינה מתן כלים לצורת אימון בריאה ואוניברסלית, למידת תרגילים וטכניקות אימון אשר ילוו את המשתתפים גם לאחר הקבוצה.

קבוצה אשר תעסוק בפעילות גופנית קבוצתית אישית, המשלבת משתתפי ואנשים מהקהילה. מטרת העל של הקבוצה הינה מתן כלים לצורת אימון בריאה ואוניברסלית, למידת תרגילים וטכניקות אימון אשר ילוו את המשתתפים גם לאחר הקבוצה.

מייק גרוסמן

אור גטר

מתנ"ס נאות הרצל, נתניה

איפה

הרשמה

bottom of page