top of page

סיפור הנפש בית הכרם

מועדון קריאה משולב אשר נפגש פעם בחודש ודן בספרי פרוזה אשר יש בהם נגיעות לעולם בריאות הנפש

מועדון קריאה משולב אשר נפגש פעם בחודש ודן בספרי פרוזה אשר יש בהם נגיעות לעולם בריאות הנפש

אילה קרייזל

מנחה

אילה קרייזל

רכז/ת

שדרות הרצל 137, בית הכרם

איפה

סגורה

הרשמה

bottom of page