top of page

חוג תפירה ''החוט שלא נגמר'' קצרין

חוג תפירה שנפתח על מנת לתת מענה למשתתפות של התכנית.קבוצה מעורבות קהילתית .נשים לומדות מיומנויות תפירה ועובדות על פרויקטים תפירה למען הקהילה.הקבוצה מורכבת מ12 נשים המתגוררות בקצרין ובגולן. הפגישה מתקיימת כל ימי ראשון במשך שנתיים.מטרת הקבוצה היא להפחית את הסטיגה,להעלות את המודעות בתחום בריאות הנפש ולהגדיל את תחושת השייכות של המשתתפים.

חוג תפירה שנפתח על מנת לתת מענה למשתתפות של התכנית.קבוצה מעורבות קהילתית .נשים לומדות מיומנויות תפירה ועובדות על פרויקטים תפירה למען הקהילה.הקבוצה מורכבת מ12 נשים המתגוררות בקצרין ובגולן. הפגישה מתקיימת כל ימי ראשון במשך שנתיים.מטרת הקבוצה היא להפחית את הסטיגה,להעלות את המודעות בתחום בריאות הנפש ולהגדיל את תחושת השייכות של המשתתפים.

אולסיה מדריכה לתפירה

מנחה

נעמי כליפה

רכז/ת

חדר תפירה,אולם ספורט ,קצרין

איפה

פתוחה

הרשמה

bottom of page